Liselott Strömberg

Ansvarig för Reception och telefongruppen – Butik, reception och kundtjänst